Nemuno žirgyno taurė


KONKŪRŲ VARŽYBŲ „NEMUNO ŽIRGYNO TAURĖ“ PROGRAMA

UAB „Lietuvos žirgynas“, Žirgų g. 1, Šilgalių k., Pagėgių sav. 2016 m. rugpjūčio 6-7 d.

2016 m. rugpjūčio 6 d. (ŠEŠTADIENIS) Veterinarinė – mandatinė komisija: 8.00–10.00 val.

Varžybų pradžia: 9.00 val.

Konkūras Nr. 1. Atvira klasė. Greičio konkūras.

Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 80 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis – 10 Eur.

Konkūras Nr. 2. Atvira klasė. Greičio konkūras.

Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 110 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis – 10 Eur.

Konkūras Nr. 3. Atvira klasė. Dviejų fazių konkūras su galimybe joti antroje fazėje.

Art.: 274.5.6; kliūčių aukštis – 100 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis 10 Eur.

Konkūras Nr. 4. Akumuliatorius su Jokeriu – Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos taurei laimėti.
Art.: 269.5; kliūčių aukštis – 120 cm, jokeris – 130 cm.
Prizinis fondas 250 Eur (80-65-50-30-25).

Starto mokestis 15 Eur.

Konkūras Nr. 5. Atvira klasė.

Art.: 238.2.2; kliūčių aukštis – 130 cm. Su persirungimu. Prizinis fondas 300 Eur (100-75-60-40-25).
Starto mokestis 20 Eur.

19.00 val. vakaronė su liaudiškos muzikos kapelos muzikantais.

2016 m. rugpjūčio 7 d. (SEKMADIENIS) Papildoma veterinarinė – mandatinė komisija: 8.00–10.00 val.

Varžybų pradžia: 9.00 val.

Konkūras Nr. 6. Atvira klasė. Greičio konkūras.

Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 80 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis – 10 Eur.

Konkūras Nr. 7. Atvira klasė. Greičio konkūras.

Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 105 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis – 10 Eur.

Konkūras Nr. 8. Atvira klasė. Dviejų fazių konkūras su galimybe joti antroje fazėje.

Art.: 274.5.6; kliūčių aukštis – 115 cm. Prizinis fondas 200 Eur (65-50-40-25-20). Starto mokestis 10 Eur.

Konkūras Nr. 9. Atvira klasė. Greičio konkūras.

Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 125 cm. Prizinis fondas 250 Eur (80-65-50-30-25). Starto mokestis 15 Eur.

Konkūras Nr. 10. „Nemuno žirgyno taurė“ konkūras.

Art.: 238.2.2; kliūčių aukštis – 135 cm. Su persirungimu. Prizinis fondas 300 Eur (100-75-60-40-25).
Starto mokestis 20 Eur.

Komanda sudaroma iš 4 raitelių:
Du raiteliai šoka Konkūrus Nr. 3 ir Nr. 8
Du raiteliai šoka Konkūrus Nr. 5 ir Nr. 10
Išaiškinant komandą laimėtoją, šių konkūrų rezultatai sumuojasi.

BENDRAS VARŽYBŲ PRIZINIS FONDAS: 2300 Eur.
Apdovanojamos pirmos 5 prizinės vietos. Kiekvienoje užskaitoje į garbės paradą kviečiami 5 duetai.

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI:

KONKŪRŲ VARŽYBŲ „NEMUNO ŽIRGYNO TAURĖ“ NUOSTATAI

Varžybos vykdomos pagal šiuos nuostatus, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės aktus, FEI Rules for Jumping Events (24 leidimas), FEI General Regulations (23 leidimas).

I. ORGANIZATORIUS/VYKDYTOJAS:

UAB „Lietuvos žirgynas“ ir Lietuvos žirginio sporto federacija.

II. TIKSLAS IR UŽDVINIAI:

 1. Populiarinti žirginį sportą Lietuvoje.
 2. Gerinti raitelių sportinį meistriškumą.
 3. Išaiškinti geriausius raitelius mėgėjus.

III. OFICIALŪS ASMENYS:

 1. Vyriausiasis varžybų teisėjas/komentatorius – Regina Gražulienė
 2. Teisėjas – laikininkas – Ladas Katinas
 3. Maršrutų dizaineris – Vytautas Paznanskis
 4. Varžybų sekretorius – Lina Šarkienė
 1. Varžybų stiuardas – Kotryna Meilutė, Miglė Bumbulytė
 2. Medicinos greitoji pagalba – varžybų metu budintis felčeris
 3. Veterinarijos gydytojas – Vincas Šiaudvytis, tel.: +37068898956

IV. PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR GARDŲ NUOMA:
1. Paraiškas apie dalyvavimą varžybose būtina atsiųsti iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. 17 val. el. p. adresu regagraz@gmail.com (taip pat su kopija adresu info@equestrian.lt). Lietuvos sportininkai privalo turėti galiojančias raitelio licencijas, žirgai – žirgo licencijas (pagal LŽSF nustatytus reikalavimus), kitų šalių raiteliai startuoja be licencijų. Dalyviams, neturintiems LŽSF licencijų, dalyvauti nebus leista. LŽSF licencijos turi būti apmokėtos likus ne mažiau nei 1 dienai iki varžybų pradžios. Raiteliui rekomenduojama turėti galiojantį gyvybės draudimo polisą.
2. Starto mokesčiai mokami iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. imtinai pavedimu:
STARTO mokestis mokamas pavedimu (pavedime būtina nurodyti duetą ir kuriame konkūre dalyvaujama) į sąskaitą:

Lietuvos žirginio sporto federacija

Įm. kodas: 190738598
A. s. LT48 7300 0100 9419 9869 AB „Swedbank“

Baigus savo šokimą, raiteliui galima pakelti ranką ir, teisėjui leidus, kartoti jojimą savo konkūre (jojama be konkurencijos) už papildomą to konkūro starto mokestį. Raiteliui finišavus, papildomas starto mokestis turi būti mokamas pavedimu į Lietuvos žirginio sporto federacijos atsiskaitomąją sąskaitą LT48 7300 0100 9419 9869.

3. Gardo nuomos kaina – 45 Eur (įskaitant PVM), vienai dienai gardo nuomos kaina – 20 Eur (įskaitant PVM). Gardo mokestį sudaro: vieno gardo nuomos mokestis, kraikas (šiaudai), vanduo. Pašarus dalyviai atsiveža patys. Dėl rezervacijos kreiptis į kontaktinį asmenį: Rita Petraitytė, tel. +37065416501, el. p. rita.petraityte@lietuvoszirgynas.lt. Būtina nurodyti žirgo vardą, atsakingą asmenį, jo tel. Nr., žirgo lytį. Atvykimas 2016 m. rugpjūčio 5 d. nuo 16 val.

Gardo mokestis mokamas pavedimu (pavedime būtina nurodyti už kokį žirgą arba už kokį raitelį mokėtojas moka) į sąskaitą:

UAB „Lietuvos žirgynas“

Įm. k. 302795881, PVM kodas: LT100006915819 Adresas: Žirgų g. 2, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. Bankas: AD DNB bankas
Banko kodas 40100
A. s. LT454010049501216890

PVM sąskaitos faktūros bus išrašytos pagal pateiktus Jūsų duomenis po išankstinio apmokėjimo (tel. pasiteiravimui apie apmokėjimus: +370 652 31999 – Dovilė).
Pateikus paraišką ir apmokėjus už gardą, o vėliau, pareikštam žirgui neatvykus į varžybas (net jei tai įvyko ir dėl svarbių priežasčių) – pareiškėjui pinigai negrąžinami!

V. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI:

Pagal varžybų programą privaloma veterinarinė mandatinė komisija. Žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius arba galiojančius tarptautinius pasus. Pasuose turi būti atžymos apie gripo vakcinaciją ir atlikti visus kraujo tyrimus – pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius veterinarinius reikalavimus.

VI. BENDROSIOS TAISYKLĖS:

 1. Starto protokolai gali būti koreguojami likus ne mažiau kaip 1 val. Iki konkūro pradžios.
 2. Raiteliai iki 16 metų (ir šiais metais sukankant 16 m.) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes.
 3. Organizatoriaus teisė:

  3.1. Organizatorius pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjais, priklausomai nuo aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai, keist ar dalinai keisti šiuos nuostatus;

3.2. Varžybų dalyvių užregistravimas reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

VII. ATSAKOMYBĖ:

 1. Organizatorius ar kitas jo pasamdytas asmuo nėra atsakingas už fizinę ar materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti varžybų dalyviai bet kokiomis aplinkybėmis varžybų vietoje (aikštėje ar už jos ribų) nesvarbu, kada tokie atsitikimai įvyktų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
 2. Kiekvienas varžybų dalyvis bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

VIII. PRIEŠTARAVIMAI IR PRETENZIJOS:

 1. Visi prieštaravimai ar pretenzijos turi būti pateikti raštu, pasirašyti ir įteikti vyriausiajam varžybų teisėjui.
 2. Iki varžybų ar varžybų metu iškilusius klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose, spręs varžybų Organizatorius kartu su teisėjais, vadovaudamiesi FEI konkūrų varžybų nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 1. Varžybų dalyviai gali reklamuoti savo rėmėjus, darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų vietoje galima tik Organizatoriui leidus.
 2. Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atminimo bei daiktiniai arba piniginiais prizais, žirgai rozetėmis.