Nacionalinės ištvermės jojimo ir važiavimo varžybos Komaro taurei laimėti.


NUOSTATAI
2016 liepos 16 dienabaisogala
Baisogala, Radviliškio rajonas

I. Distancijų ilgiai – 65 km, 47 km, 23 km, 23 km-žemaitukų veislės žirgams, 18 km tik kinkiniams.
II. Privalomi poilsio ir veterinarinio patikrinimo punktai (vet. stotelės):
2.1. Privalomos vet. stotelės jojant 65 km po 28, po 19 km po 18 km ;
2.2. Privalomos vet. stotelės jojant 47 km po 28 km;
2.3. Jojant 23 km vet. stotelė tik po finišo;
2.4 Važiuojant 18 km vet. stotelė tik po finišo;
2.5. Žirgu sveikatos būklė tikrinama prieš startuojant, finišavus ir tarpiniuose finišuose.
2.7. Poilsio laikas po 1 vet. stotelės 30 min, po 2 vet. stotelės 40 min.
III. VARŽYBŲ TAISYKLĖS:
3.1. Laimi raitelis ir sveikas žirgas baigęs distanciją,18 km distancijoje laimi duetas greičiausiai įveikę distanciją, bet neviršijęs maksimalaus greičio, 23km (žemaitukams) 23 km,47 km surinkęs daugiausiai taškų, jei taškų suma vienoda, tai laimi greičiau atsistatęs žirgas. 65 km distancijoje laimi greičiausiai įveikęs numatytą atstumą duetas. Jei laikas vienodas laimi, greičiau atsistatęs po finišo.
3.2. Duetas, įveikęs nustatytą distanciją atvyksta i vet. stotelę. Pažymimas atvykimo laikas. Per 20
min. žirgo pulsas turi būti ne daugiau nei 64, ( 18km ir 23 km distancijose – 60) dūžiai per min. Tam neįvykus, ar
esant kitiems žirgo sveikatos sutrikimams žirgas ir raitelis varžybų tęsti nebegali vet. komisijos
sprendimu jie šalinami iš varžybų. Atvesti žirgą vet. patikrinimui galima ne daugiau kaip 2 kartus
per 20 minučių. Duetas, jei jam leista tęsti varžybas, išjoja po 1 vet. stotelės po 30 min, po 2 vet.
stotelės – 40 min nuo žirgo patikrinimo. Kirtus finišo liniją, žirgas veterinarinei komisijai gali buti
pristatomas tik vieną kartą per 30 minučių. Žirgas patikrinimui pateikiamas be balno ir pakinktų,
tik su kamanomis ar kantaru.
3.3. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turinčiais pasus, ir
veterinarinius patikrinimus, kraujo tyrimus bei skiepus.
3.4. Veterinarijos gydytojas atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose
individualioje žirgo – raitelio kortelėje bei varžybų žurnale.
3.5. Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje. Raitelis gali vesti ar sekti
žirgą, bet turi sėdėti balne, kirsdamas starto – finišo linija.
Minimalus judėjimo greitis :
10 km/h 18 km ir 23 km distancijose;
12 km/h 47 ir 65 km distancijose.
Maksimalus judėjimo greitis:
14 km/h – 18 km, 23 km rungtyje.
16 km/h- 47 km.
65 km distancijoje neribotas maksimalus greitis.
3.6. Dalyvis, turintis problemų lenktynių atkarpoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo
netrukdydamas leistis pralenkiamas jį pasivijusiu varžovu.
3.7. Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP:
3.7.1. padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą,
3.7.2. padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to ko trūksta (vandens, maisto, aprangos)
3.7.3. padėti užlipti i balną,
3.7.4. pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą.
3.8. Uždrausta pagalba:
3.8.1. draudžiama visa kita pagalba nenurodyta 3.7 punkte;
3.8.2. uždrausta buti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar
kito raitelio išskyrus atvejus nurodytus 3.7.5 punkte.
3.9. Uniforma:
3.9.1. apsauginio standartinio modelio šalmas,
3.9.2. rekomenduojamos aptemtos jojimo kelnės arba galife, aukšti batai arba aulinukai, marškiniai;
3.9.3. privaloma uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu.
3.9.4. apranga turi buti tvarkinga.
3.10. Inventoriui apribojimų nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, jį
atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai – yra draudžiami .
3.11. Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami – tai gali būti
pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikščio naudojimas ar kt.
3.12. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas.
3.13. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku yra rašomas toks koks
buvo numatytas. Dalyvis išjoti gali ne vėliau nei per 15 minučių nuo nustatyto starto laiko.
3.14. Apdovanojimas
3.15. Apdovanojami 18, 23,23, 47, 65 km distancijų jojimo laimėtojai ir prizininkai, apdovanojami- prizinis fondas planuojamas.
IV. BENDROJI INFORMACIJA
• Varžybų startas 2016 Liepos 16 dieną 9.00 valandą.
• Paraiškos pateikiamos iki 2016 07 14 dienos 18.00 valandos.
• Susipažinimas su trasa – žemėlapiai įteikiami registracijos metu 2016.07.16 07.30 val.
• Veterinarinė žirgų patikra – 2016 07 16 diena 7.30-8.45 val.
• Paraiškos siunčiamos adresu: kumelyte1@gmail.com; Informacija tel. +370 67 2528 67
• Starto mokestis dalyviams 10 eur.( Žemaitukų užskaitoje bėgant 23 km startinio mokescio nėra.)
Registracijos mokestis
Likus daugiau nei 14 dienų iki varžybų: 3 Eurai (kaina galioja duetui, nebūtinai nurodant vardus.) Likus 14 dienų ir mažiau iki varžybų: 5 eurai (kaina galioja duetui, būtina nurodyti konkrečius duetų vardus.)Likus 1 dienai iki varžybų: 10 eurų (kaina galioja duetui, būtina nurodyti konkrečius duetų vardus.)
Registracijos mokestį galima perkelti toms pačioms varžyboms kitam savo klubo nariui, jei užsiregistravęs dalyvis negali dalyvauti. Vykdytojas turi teisę nepriimti neužsiregistravusio dalyvio varžybų dieną.
Sask. Dovilė Bagvilaitė DNB bankas sask. LT 614010044200975194
Registracijos mokestį galima susimoketi varžybų dieną ,bet privaloma pateikti paraiskas laiku kaip numatyta.
65 km rungtyje reikalingos LŽSF licencijos.
65km rungtyje- bendras startas 9:00val kiti startai individualūs arba grupėmis nuo 9:20 leidžiant kas 5 minutes.
V. BENDROSIOS TAISYKLĖS
5.1. Organizacinio komiteto teisė
Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėju kolegija, priklausomai nuo
iškilusiu naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šias taisykles.
Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikima su varžybų
taisyklėmis ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį
komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio
ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant,
bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
5.2. Atsakomybė
5.2.1.Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus
Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus
atsakingas už fizine arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti
savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos
viduje ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti
iš varžybų zonos visas išlaidas susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar
varžybų dalyviai. Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau
išvardintas išlaidas.
5.2.2.Prieš trečiuosius asmenis
Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji
ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų
metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
5.3. Prieštaravimai, protestai
Visi prieštaravimai ar protestai turi buti raštiški, pasirašyti ir įteikti teisėjų kolegijai, įnešant 10 eurų užstatą, kuris grąžinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.
5.4. Reklama
Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar
logotipus ant savo rūbų ,žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia , kitokia reklama
varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.
VI. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS
6.1. Varžybų tikslas
• Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe.
• Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose kovodamas su sau
lygiais konkurentais (arba pats su savimi).
• Kad lydėtų sėkmė raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo galimybių
ribas, todėl gali prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis
turėtų varžybų metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai pasirinkti
judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose.
• Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais
įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį.
• Ištvermės bandymai – tai varžybos skirtos pademonstruoti žirgo protą, drąsa, greitį, ištvermę ir
kitus gabumus.
• Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes reikalingas tolesnei
sportinių žirgų selekcijai.
6.2. Reikalavimai dalyviams:
Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimų nustatomos tokios amžių grupės: a) 4 metų – ne daugiau 40km.; c) 6 metų – ne daugiau 80 km.; d) 7 ir daugiau metų
distancijos ilgis neribojamas. Su kumelingomis kumelėmis varžybose dalyvauti nerekomenduotina. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti tonizuojančiais pašarais, pašaru priedais arba vaistais bei kitais būdais tonizuoti žirgą.
6.3. Žirgo sveikatos stovio patikrinimai
Žirgo sveikatos stovį tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu.
6.4. Distancija.
Trasa yra 18, 19,23 ir 28 km ilgio ratai pakankamai lygi vietove. Didumą sudaro žvyrkeliai, misko keliai,lauko keliukai, apie 5% asfaltas.
6.6. Kiti klausimai
Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar
varžybų metu spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI
ištvermės jojimo nuostatais ir turima tokiu varžybų vykdymo patirtimi.
Varžybų teisėjai:
Gintautas Poškas FEI**
Ugnė Zalieckienė – teisėjo asistentas
Veterinarinė komisija:
Indrė Stasiulevičiūtė, nacionalinė kategorija
Justina Vaitiekūnaitė asistentė
Alma Račkauskaitė asistentė
Varžybu Organizatoriai:
LSMU Gyvulininkystės institutas
Lietuvos nykstancių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija
Žemaitukų Arklių Augintojų Asociacija
Žirginio sporto asociacija

Priedas Nr.1
IŠTVERMĖS JOJIMO , VAŽIAVIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
( Baisogala, Radviliskio rajonas)
65 km „Baisogalos taurė“
Greitis: 12 km/h; minimalus
Startas: Bendras. Laimi duetas greičiausiai įveikęs trasą. Esant vienodam rezultatui laimi duetas kurio pulsas po finišo atsistato greičiau.
23 km; 23 km; (Žemaitukų taurė), 47km.
Taškai:
a) žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo:
iki 3 min-3 taškai;
nuo 3 iki 6 min-1 taškas;
daugiau nei 6 min-0 taškų.
b) lygus žirgo bėgimas-3 taškai;
nelygus -1 taškas;
šlubas – eliminavimas.
c) greitis:
10/11 km/h -1taškas;
11/12 km/h – 2taškai;
13/14 km/h – 3taškai;
14/15 km/h – 4taškai;
15/16km/-5taškai.
d) didesnis jojimo greitis-eliminavimas.
Likus 500m iki finišo judėjimo tempas greitesnis nei žingsnis, jeigu ne – eliminavimas.
Ginčai su teisėjais-eliminavimas.
Laimi duetas surinkęs daugiausiai taškų. Esant vienodam taškų skaičiui, laimi duetas kurio žirgas
greičiau atsistato, jei atsistatymo laikas vienodas – kurio žirgo pulsas žemesnis.