FEI Dailiojo jojimo neakivaizdinės varžybos ir atviras Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas


Varžybų programa:
KSHT3619_pole

Rugpjūčio 27 d. Pradžia – 10:00 (laikas ir rungčių eiliškumas gali būti koreguojamas)

Rungtis Nr. 1

FEI Challenge Elementary Class (testas: FEI Children Team Competition Test, edition – 2016)
Raiteliai – 12-16 m. (įskaitytinai), žirgai – 6 metų ir vyresni. Tik paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas.

Rungties Nr. 1 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas.

Rungtis Nr. 2

FEI Challenge Medium Class (testas: FEI Children Individual Competition Test, edition – 2014, updated – 2016)
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 5 metų ir vyresni. Tik paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas

Rungties Nr. 2 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas.

Rungtis Nr. 3

FEI Challenge Advanced Class (testas: FEI Junior Team Competition Test, edition – 2009, updated – 2016) Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 6 metų ir vyresni. Galimos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas.

Rungties Nr. 3 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas.

Rungtis Nr. 4

FEI Challenge Prix St-Georges Class (testas: FEI Prix St- Georges, edition – 2009, updated – 2016)
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 7 metų ir vyresni. Privalomos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas.

Rungties Nr. 4 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas

Rungtis Nr. 5

FEI Challenge Intermediate I Class (testas: FEI Intermediate test, edition – 2009, updated – 2016) Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 7 metų ir vyresni. Privalomos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas.

Rungties Nr. 5 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas

Rugpjūčio 28 d:

Rungtis Nr. 7: Testas E5 (testas koreguotas!!! www.equestrian.lt) Jaunų 4 m. žirgų čempionatas

4 m. žirgai ir 16 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, tik trumpas švarkas

Rungtis Nr. 8: FEI Final testas 5 m. žirgams (testo ieškoti FEI puslapyje: http://www.fei.org/fei/your- role/organisers/dressage/tests)
Jaunų 5 m. žirgų čempionatas

5 m. žirgai ir 16 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, tik trumpas švarkas

Mėgėjų II gr., Jaunučių gr. ir Atvira įskaita:
5 m. ir vyresni žirgai
Jojant 5 m. žirgais – tik 16 m. ir vyresni raiteliai
Jojant 6 m. ir vyresniais – raitelių amžius neribojamas
Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, tik trumpas švarkas, šalmas privalomas

Rungtis Nr. 9: FEI Vidurinio prizo I laisvoji programa (testo ieškoti FEI puslapyje: http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests)
Mažojo rato čempionato įskaita:

7 m. ir vyresni žirgai
16 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas

privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams, frakas leidžiamas

Rungtis Nr. 10: FEI Didžiojo prizo laisvoji programa (testo ieškoti FEI puslapyje: http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests)
Suaugusių čempionato įskaita:

8 m. ir vyresni žirgai, 16 m. ir vyresni raiteliai

Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams, frakas leidžiamas

Rungtis Nr. 11: Testas M13 (testo ieškoti: www.equestrian.lt) Jaunų 6 m. žirgų čempionatas

6 m. žirgai ir 12 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas Šalmas privalomas, tik trumpas švarkas

Jaunių gr, Jaunimo gr. ir Atvira įskaita:
6 m. ir vyresni žirgai
Jojant 6 m. ir vyresniais – raitelių amžius neribojamas
Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, frakas leidžiamas

Rungtis Nr. 12: Testas E6 (testo ieškoti: www.equestrian.lt) Mėgėjų I gr. čempionato įskaita:

4 m. ir vyresni žirgai
19 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas jojant 6

m. ir jaunesniais žirgais, tik trumpas švarkas
Vaikų gr. ir Atvira įskaita:
Jojant 4, 5 m. žirgais – 16 m. ir vyresni raiteliai
Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas leidžiamas, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei visiems jojant 6 m. ir jaunesniais žirgais, tik trumpas švarkas

1 dienos programa
Paraiškos forma
Taisyklės

2 dienos programa
Paraiškos forma