Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ ir LKKSA Nemunas taurė


Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas jauniems žirgams 4-5 m., 6-7 m., jaunimui ir suaugusiems raiteliams, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ taurė, LKKSA „Nemunas“ taurė

zagare logoParaiškos forma

2016 m. rugsėjo 03-04 d., Žagarė PROGRAMA IR NUOSTATAI

Tikslas ir uždaviniai

1. Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe. 2. Kelti sportinį meistriškumą.

Varžybų organizatoriai:

Lietuvos žirginio sporto federacija kartu su Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ ir LKKSA „Nemunas“

Varžybų teisėjas: Inga Mikelsone (LAT)

Varžybų maršrutų dizaineris: Ivo Mikelsons (LAT)

Varžybų sekretorius (informacija dėl paraiškų ir starto protokolų): Raimonda Palionytė (LTU) (+37068757019) el.paštas: info@equestrian.lt

Laikininkas: Vaida Palionytė (LTU)
Varžybų prizinis fondas – 2030 Eur. (į apdovanojimus kviečiamos pirmos šešios vietos). Paraiškos: paraiškas siųsti iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. el.paštu info@equestrian.lt

Atsakomybė

1. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

2. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas asmuo, organizatorių pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.

3. Prieš trečiuosius asmenis:
3.1 Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
4. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

Reikalavimai dalyviams: raiteliai ir jų žirgai privalo turėti galiojančias Lietuvos žirginio sporto federacijos išduotas licencijas.

Gardai: 40 Eur visam renginiui (plius PVM). Apie poreikį nurodyti paraiškoje. Elektra: 10 Eur/parai (plius PVM).

Apgyvendinimas: yra galimybė apsistoti motelyje prie arklidžių. Tualetas ir dušas bendras koridoriuje. Kaina už lovą 10 eurų/nakčiai (plius PVM) (dviviečiai kambariai). Taip pat yra galimybė apsigyventi Žagarės dvare. Kaina už lovą 20 eurų/nakčiai (plius PVM) (dviviečiai kambariai). Apie poreikį nurodyti paraiškoje.

APDOVANOJIMAS

  1. Individualiose rungtyse apdovanojamos 6 prizinės vietos (kaip nurodyta programoje). Esant mažesniam skaičiui prizininkų, nepadalintas prizinis fondas lieka organizaciniam komitetui.
  2. Konkūruose užsienio svečiai rungiasi dėl piniginių premijų, tačiau Lietuvos čempionais ir prizininkais tampa tik Lietuvos piliečiai, kuriems įteikiami čempionato medaliai, bei kiti prizai. Jei pvz. užsienio raitelis laimėjo konkūrą, tai jis apdovanojamas numatyta pinigine premija, jo žirgas „rozete“, bet čempionu tampa geriausio rezultato autorius tarp Lietuvos piliečių, kuriam įteikiami visi čempionui skirti prizai – piniginę premiją šiuo atveju raitelis gauna tokią, kokią vietą užėmė bendroje užskaitoje.
  3. Lietuvos suaugusių žirgų čempionas (tik Lietuvos raiteliai) nustatomas sumuojant dviejų dienų Lietuvos čempionato programos dviejų konkūrų taškus. Nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami Lietuvos čempionato medaliais. Lietuvos čempiono treneris – aukso medaliu.
  4. Lietuvos jaunimo kategorijos (iki 21 m.) čempionas (tik Lietuvos raiteliai) nustatomas sumuojant dviejų dienų Lietuvos jaunimo čempionato programos konkūrų taškus. Nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami Lietuvos jaunimo kategorijos čempionato medaliais. Lietuvos jaunimo čempiono treneris – aukso medaliais.
  5. Lietuvos jauno žirgo čempionas – 4 – 5 m., bei 6 – 7 m. žirgų amžiaus grupių (tik tarp Lietuvos raitelių) finalinio konkūro nugalėtojas ir prizininkai, apdovanojami Lietuvos čempionato medaliais. Lietuvos čempionų (dviejų žirgų amžiaus grupių) treneriai – aukso medaliais.
  6. Visi dviejų dienų čempionų žirgai bus apdovanoti „Horsechamp“ įmonės miuslių maišais.

2016-09-03 (šeštadienis), 9:30 val.

Konkūras Nr. 1. Atvira klasė.

VARŽYBŲ PROGRAMA

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis). Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis). Kliūčių aukštis: iki 90 cm. Švara + laikas (FEI Art. 238.2.1, Lentelė A)
Starto mokestis: 15 Eur.

Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 2. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jaunų žirgų įskaita 4-5 m. LKKSA „Nemunas“ taurė.

Dalyviai (raiteliai): 16 m. ir vyresni.
Dalyviai (žirgai): 4-5 m.
Kliūčių aukštis: iki 100 cm – 4 m. žirgams, 110 cm – 5 m. žirgams (FEI Art. 238.2.1, Lentelė A) Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 3. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jauni žirgai 6-7 m. Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ taurė.
Dalyviai (raiteliai): 16 m. ir vyresni.
Dalyviai (žirgai): 6-7 m.

Kliūčių aukštis: iki 120 cm – 6 m. žirgams, 125 cm – 7 m. žirgams (FEI Art. 238.2.1, Lentelė A). Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 4. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jaunimo įskaita.

Dalyviai (raiteliai): iki 21 m.
Dalyviai (žirgai): 6 m. ir vyresni.
Kliūčių aukštis: iki 125 cm (FEI Art. 236; lentelė C – Art. 239. „Greičio ir vikrumo“ konkūras su alternatyviomis kliūtimis).
Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 5. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Suaugusiųjų raitelių įskaita.

Dalyviai (raiteliai): nuo 16 m.
Dalyviai (žirgai): 7 m. ir vyresni.
Kliūčių aukštis: 135 cm (FEI Art. 236; lentelė C – Art. 239. „Greičio ir vikrumo“ konkūras su alternatyviomis kliūtimis).
Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 210 Eur (I– 60 Eur, II– 50 Eur, III– 40 Eur, IV– 30 Eur, V– 20 Eur, VI- 10 Eur).

2016-09-04 (sekmadienis), 09:00 val.

Konkūras Nr. 6. Atvira klasė.

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis). Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis). Kliūčių aukštis: iki 100 cm. „Švara + laikas“ (FEI Art. 238.2.1, Lentelė A)
Starto mokestis: 15 Eur.

Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 7. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jaunų žirgų įskaita 4-5 m. LKKSA „Nemunas“ uždarymo taurė.
Dalyviai (raiteliai): 16 m. ir vyresni.
Dalyviai (žirgai): 4-5 m.

Kliūčių aukštis: iki 105 cm – 4 m. žirgams, 115 cm – 5 m. žirgams (FEI Art. 238.2.2)
Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 8. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jauni žirgai 6-7 m. Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ uždarymo taurė.
Dalyviai (raiteliai): 16 m. ir vyresni.
Dalyviai (žirgai): 6-7 m.

Kliūčių aukštis: iki 125 – 6 m. žirgams, 130 cm – 7 m. žirgams. (FEI Art. 238.2.2, lentelė A) Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 160 Eur (I– 50 Eur, II– 40 Eur, III– 30 Eur, IV– 20 Eur, V– 10 Eur, VI- 10 Eur).

Konkūras Nr. 9. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Jaunimo įskaita.

Dalyviai (raiteliai): iki 21 m.
Dalyviai (žirgai): 7 m. ir vyresni (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis).
Kliūčių aukštis: iki 135 cm, persirungime – iki 140 cm (FEI Art. 238.2.2, lentelė A).
Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 200 Eur (I– 100 Eur, II– 70 Eur, III– 60 Eur, IV– 50 Eur, V– 40 Eur, VI- 30 Eur).

Konkūras Nr. 10. Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas, Suaugusiųjų raitelių įskaita.

Dalyviai (raiteliai): nuo 16 m.
Dalyviai (žirgai): 7 m. ir vyresni (vadovaujantis LŽSF ir FEI taisyklėmis).
Kliūčių aukštis: iki 145 cm, persirungime – iki 150 cm (FEI Art. 238.2.2, lentelė A).
Starto mokestis: 15 Eur.
Prizinis fondas – 500 Eur (I– 140 Eur, II– 100 Eur, III– 90 Eur, IV– 70 Eur, V– 60 Eur, VI- 40 Eur).